Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndajfolja kot’

Ndërtimi i tipit mos bëj gabim + lidhore i shqipes bisedore:

Mos bëj gabim të ngjitesh nga shkallët

është i barazvlershëm me urdhëroren mohore:

Mos u ngjit nga shkallët (por merr ashensorin)

(more…)

Read Full Post »

Një formulë meta-ligjërimore zbutëse, që mund t’i paraprijë një pyetjeje, duke i shërbyer si hyrje:

(more…)

Read Full Post »

Në shqipen bisedore, ndajfolja kot përdoret në ndërtime përcaktore, zakonisht të barazvlershme me fjali (por edhe në pozicion kallëzuesor), që shprehin zhgënjimin e folësit me diçka ose dikë; mungesën e vlerës etj.: njeri kot; libër kot; fjalim kot; emision kot; muhabet kot; sugjerim kot; apartament kot; tip kot; qytet kot; plazh kot, etj.

(more…)

Read Full Post »

Në shqipen bisedore, ndërtimi kot (që)/kot (sa) + folje shpreh modalitetin e zhgënjimit, ose të konstatimit post factum se diçka nuk ka/kishte arsye të bëhet, madje edhe në kontekste hipotetike:

(more…)

Read Full Post »

Ndërtimi i tipit:

ç + [trajtë e shkurtër] + folje + kot?

Është një strukturë me vlerë modale, që mund të pranojë, praktikisht, çdo folje.

(more…)

Read Full Post »