Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘folja shkoj’

Në disa prej kuptimeve të veta kryesore, folja çoj funksionon si kauzativ i shkoj:

çoj = bëj (shkaktoj) të shkojë

(more…)

Read Full Post »

Në gramatikat tradicionale, diferenca midis shko të vishesh dhe shko vishu do të cilësohej si diferencë regjistri; duke u klasifikuar forma e dytë si e regjistrit bisedor.

Ka edhe një mënyrë tjetër për ta analizuar këtë pranëvënie të pazakonshme të dy foljeve në urdhërore, duke e ripërkufizuar funksionin modal të shkoj.

(more…)

Read Full Post »

Foljet shkoj dhe iki përdoren ndonjëherë si folje modale shoqëruese ndërtimesh urdhërore.

(more…)

Read Full Post »