Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘konteksti’

Kush përkthen materiale të ndërfaqes së përdoruesit nga anglishtja, do ta ketë vënë re menjëherë sa më e ndjeshme ndaj kontekstit është shqipja.

[Për të tjerët, po vërej se sot aplikacionet ndihmëse për përkthyesit i ndajnë tekstet në segmente, si rregull në fjali, të cilat i jepen pastaj përkthyesit një pas një, por jo doemos në radhën me të cilën do të dalin në ekran, p.sh. në një dialog.]

(more…)

Read Full Post »

Në gramatikat tradicionale, diferenca midis shko të vishesh dhe shko vishu do të cilësohej si diferencë regjistri; duke u klasifikuar forma e dytë si e regjistrit bisedor.

Ka edhe një mënyrë tjetër për ta analizuar këtë pranëvënie të pazakonshme të dy foljeve në urdhërore, duke e ripërkufizuar funksionin modal të shkoj.

(more…)

Read Full Post »