Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2015

Nuk arrij të gjej një barasvlerë të përshtatshme në shqipe, për anglishten CRACKPOT, si emër dhe si mbiemër, ashtu siç del në togfjalëshat crackpot science, crackpot theory, etj. Përkthime të sugjeruara nga fjalorët, si “tuhaf, i marrë, sharlatan, taravel” etj. janë fyese dhe mund të krijojnë keqkuptime; dhe për më tepër, nuk kanë të bëjnë me kuptimin “pseudo-shkencor” që ka mbiemri; dhe që u referohet teorive, hipotezave dhe parashtresave që paraqiten si shkencore, ose vijnë të veshura me petkat e shkencës a të dijes, por që në fakt nuk i plotësojnë as kriteret minimale për t’u konsideruar të tilla.

(more…)

Read Full Post »