Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pyetja’

Një ndërtim foljor përsëritës të cilit nuk i kuptohet lehtë mekanizmi logjik:

Ia kishin shtruar me të pirë dhe këndonin apo s’këndonin!

Këtë përdorim të lidhëzës apo FShS e shpjegon si intensifikues (këndonin shumë, këndonin mirë):

(more…)

Read Full Post »

Një formulë meta-ligjërimore zbutëse, që mund t’i paraprijë një pyetjeje, duke i shërbyer si hyrje:

(more…)

Read Full Post »

Ndajfolja pyetëse ku përdoret në një kategori pyetjesh që nuk kanë të bëjnë me përcaktimin e ndonjë vendi ose vendndodhjeje.

(more…)

Read Full Post »