Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtime shkakore’

Te ky grup ndoshta duhen përfshirë edhe ndërtime të tipit:

Ti i humbur që i humbur je, pse nuk i shkruan një letër Manushit?

Semantika është e njëjtë, por sintaksa ndryshon, sepse në vend që të përsëritet folja, përsëritet mbiemri prejpjesor; dhe pastaj krejt ndërtimi ndiqet nga folja jam në vetën e duhur.

(more…)

Read Full Post »

Përsëritjes, si dukuri në sintaksën e shqipes kryesisht bisedore, nuk duket t’i jetë kushtuar vëmendja e duhur.

(more…)

Read Full Post »