Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ligjërimi bisedor’

Shqipja feminist, në kuptimin “gruar, qejfli femrash,” është nga ato pseudohuazime neolatine që i bëjnë gjuhëtarët të kruajnë kokën.

Ky emër që ka qenë ndeshur dendur në ligjërimin e folur, ka pamjen e një fjale neolatine – pa qenë i tillë.

(more…)

Read Full Post »

Ndërtimet me lidhëzën pak se i ndesh zakonisht në ligjërimin bisedor ose të thjeshtë, ku përdoren për të shprehur raporte të natyrës kundërshtore:

Pak se ta kam bërë drekën gati, kërkon edhe të ta vë përpara.
Pak se lashë punët e mia që të të ndihmoj, më bën dhe naze.
Pak se ia bëra kafenë, më kërkon edhe që t’ia çoj në verandë.
Pak se vajta i bleva arrët deri në pazar, tani u dashka edhe t’i qëroj?

(more…)

Read Full Post »

Edhe pse nuk e ka një përemër pavetor të mirëfilltë, të krahasueshëm me gjermanishten man, frëngjishten on dhe deri diku spanjishten uno, anglishten one dhe italishten si, shqipja përshtat fjalë të ndryshme në këtë funksion të rëndësishëm.

(more…)

Read Full Post »