Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndërtimi kot që’

Në shqipen bisedore, ndërtimi kot (që)/kot (sa) + folje shpreh modalitetin e zhgënjimit, ose të konstatimit post factum se diçka nuk ka/kishte arsye të bëhet, madje edhe në kontekste hipotetike:

(more…)

Read Full Post »