Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2014

Një mik – që e ka mësuar shqipen këto vitet e fundit – më lajmëroi për shfaqjen e një kafshe të rrallë leksikore, në një kryetitull të gazetës Dita: fjalën kingllëk.

Greva e urisë, ky kingllëk radhe!”, titullonte Dita, për të shpjeguar pastaj se preferohej që “me kingllëk të emërtohet çdo sjellje politike që ka në thelb gënjeshtrën, hipokrizinë dhe trushulitësinë”, duke iu referuar pastaj edhe një incidenti të paradokohshëm, kur një zonjë protestuese u fye, ngaqë ministri E. Veliaj e quajti kinge.

(more…)

Read Full Post »