Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘turqishtja’

Duke parë një listë fjalësh arabe dhe persiane të cilat turqishtja moderne i konsideron si mbeturina të osmanishtes dhe i ka zëvendësuar tashmë, ose është duke i zëvendësuar me fjalë vendëse, m’u kujtuan menjëherë fjalë të ngjashme që kanë pësuar të njëjtin fat në shqipen e sotme, edhe pse këtë herë si ‘turqizma’.

(more…)

Read Full Post »

Një shqipfolës sot njeh dhe përdor rreth 500-600 turqizma; veçanërisht po t’i përkasë brezit të vjetër.

Edhe brezat që janë rritur duke adoptuar si zhargon dialektin e qytetit të Tiranës (që i përket gegërishtes jugore qytetare) njohin një numër relativisht të madh turqizmash, që i kanë mësuar nëpërmjet këtij dialekti.

(more…)

Read Full Post »