Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘kallëzorja’

Një përdorim idiomatik i kallëzores së shquar në shprehje të ligjërimit të thjeshtë, të tipit:

(more…)

Read Full Post »

Fjala shqipe vete/vetja është krijesë e çuditshme, ndoshta po aq sa ornitorinku në zoologji.

(more…)

Read Full Post »