Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘aspekti perfektiv’

Në kontekste të caktuara, ndajfolja mirë përdoret për t’i shtuar foljes një aspekt të kryer (perfektiv).

(more…)

Read Full Post »

Përveçse në funksionet e njohura të shenjimit të një veprimi të kryer në të shkuarën, aoristi i shqipes (e kryera e thjeshtë) ka dy-tre përdorime idiomatike që nuk janë ndriçuar mirë.

Kështu, në fjalinë e mëposhtme:

Ikë tutje, se ta lëshova qenin!

Aoristi lëshova, në këtë fjali, i referohet në të vërtetë një veprimi në të ardhmen, jo në të shkuarën.

(more…)

Read Full Post »