Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘gjinia femërore’

Një klasë emrash mashkullorë të shqipes e ndërrojnë gjininë në shumës, duke kaluar në gjininë femërore. Kështu mal i lartë në shumës bën male të larta, së paku në shqipen standard.

(more…)

Read Full Post »

Sistemi morfologjik i emrave të përveçëm të njerëzve në shqipe përmban një anomali: emrat femërorë të tipit Zana, Silva, Teuta kanë humbur trajtën e pashquar (Zanë, Silvë, Teutë).

(more…)

Read Full Post »