Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘fjalitë pyetëse’

Gjëra të çuditshme i ndodhin shqipes; të tilla që edhe deskriptivisti më liberal detyrohet të dorëzohet dhe të thotë: nuk shkoj dot më tutje.

Të marrim, bie fjala, rendin e fjalëve në fjali. Shqipja nuk e ka këtë aq të shtangët sa gjuhë të tjera analitike, meqë nuk ka nevojë, stricto sensu, ta përdorë rendin e fjalëve për të shprehur funksionet gramatikore (si anglishtja, që e dallon kryefjalën nga kundrina nëpërmjet pozicionit, përkatësisht majtas ose djathtas kallzuesit).

(more…)

Read Full Post »

Një ndërtim me lidhëzën kur, në funksion kohor-kushtor, që nuk më rezulton i përshkruar mirë në gramatikat:

(a) Kur ishe kaq i uritur, pse nuk u ule në tavolinë me ne të tjerët?

(more…)

Read Full Post »

Një formulë meta-ligjërimore zbutëse, që mund t’i paraprijë një pyetjeje, duke i shërbyer si hyrje:

(more…)

Read Full Post »

Me përdorimin në funksion rifokusues të pjesëzës po lidhen edhe disa ndërtime të tjera idiomatike.

(more…)

Read Full Post »

Më poshtë po them dy fjalë për një përdorim të pjesëzës po në fjalitë pyetëse, të cilit nuk i është kushtuar shumë vëmendje në gramatikat.

(more…)

Read Full Post »