Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndajfolja ç’

Ndërtimi i tipit:

ç + [trajtë e shkurtër] + folje + kot?

Është një strukturë me vlerë modale, që mund të pranojë, praktikisht, çdo folje.

(more…)

Read Full Post »

Në togun idiomatik:

Ç’u bëre?

Me kuptimin “pse u vonove?”, “ku ishe?”, përemri pyetës ç nuk ka ndonjë objekt.

(more…)

Read Full Post »