Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2011

Siç dihet dhe është përshkruar gjerësisht, modaliteti i pamundësisë në shqipen e sotme ndërtohet, para së gjithash, me ndërtime të tipit NUK + MUND + folje në lidhore (të thjeshtueshme në NUK MUNDEM, etj.).

Një formë tjetër, sinonimike, është ajo e tipit NUK + folje + DOT, ku “dot” është pjesëz modale.

(more…)

Read Full Post »