Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘kundërshtimi’

Një përdorim kurioz i paskajores për të punuar, në ndërtimet:

Për të lexuar, e lexova…
Për të njohur, e njoh…

Sipas Sh. Demirajt, ndërtimi shërben “për të theksuar më shumë brendinë kuptimore të formës vetore të së njëjtës folje, para së cilës vendoset” (Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 8 Nëntori 1986, f. 993).

(more…)

Read Full Post »

Një një skeç të vjetër të estradës së Shkodrës, një instruktor profesional udhëzon një shitëse të re si t’u përgjigjet klientëve.

(more…)

Read Full Post »