Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2011

Morfologët që merren me fjalëformimin, gjithnjë kujdesen të gjejnë nëse një ndajshtesë e caktuar është apo jo aktive brenda shqipes.

Për shembull, të gjithë dallojmë prapashtesën –cion në fjalë si revolucion, informacion, agjitacion etj.; por kjo prapashtesë nuk ka formuar fjalë të reja, brenda shqipes, të tilla që të mos ekzistojnë në gjuhët burimore.

(more…)

Read Full Post »

Shqipja feminist, në kuptimin “gruar, qejfli femrash,” është nga ato pseudohuazime neolatine që i bëjnë gjuhëtarët të kruajnë kokën.

Ky emër që ka qenë ndeshur dendur në ligjërimin e folur, ka pamjen e një fjale neolatine – pa qenë i tillë.

(more…)

Read Full Post »