Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2013

Emri pikë është polisemik në shqipe (merr, sipas rastit, kuptimet e anglishtes dot, point, drop, spot, full stop/period etj.).

E formon shumësin me prapashtesën –a (dy pika uji), me përjashtim të rastit kur përdoret me kuptimin “njësi vlerësimi, zakonisht në sport”, kur merr prapashtesën zero (fitoi me 13 pikë diferencë).

Arsyet e kësaj dukurie: shumësi pika përdoret për një shumësi objektesh; ndërsa pikë për një shumësi njësish abstrakte. Tek e fundit, pikat e ujit mund të shihen, të numërohen, madje edhe të veçohen nga shoqet; ndërsa pikët në sport janë atribuime numerike relativisht abstrakte, ndonjëherë arbitrare. Khs. golat në futboll, me pikët në volejboll,  në basketboll ose në tenis.

(more…)

Read Full Post »