Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

Ku kalon kufiri midis fjalës dhe togfjalëshit?

Kësaj përgjigje, autorët e fjalorëve të shqipes në vitet 1980 i janë përgjigjur me zemërgjerësi të madhe.

(more…)

Read Full Post »

Një klasë emrash mashkullorë të shqipes e ndërrojnë gjininë në shumës, duke kaluar në gjininë femërore. Kështu mal i lartë në shumës bën male të larta, së paku në shqipen standard.

(more…)

Read Full Post »