Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘aspekti i kryer’

Të krahasohen thëniet e mëposhtme:

Ritmet e prodhimit po rriten
Ritmet e prodhimit janë duke u rritur
Ritmet e prodhimit po vijnë duke u rritur

Ç’dallim ka midis ndërtimit po rriten, ndërtimit janë duke u rritur dhe ndërtimit po vijnë duke u rritur?

(more…)

Read Full Post »

Ky përfaqëson një tjetër instancë me folje të përsëritur:

Ha sa të hash tani, pa kur të vijë darka hamë prapë.
Rri sa të rrish nga ne, pastaj shko tek yt bir.
Lexo sa të lexosh sonte, pastaj vazhdoje nesër mbrëma.

këtu folja del një herë në urdhërore dhe pastaj në lidhore të tashmen; të dy format ndërmjetësohen nga lidhëza krahasore sa.

(more…)

Read Full Post »

Në kontekste të caktuara, ndajfolja mirë përdoret për t’i shtuar foljes një aspekt të kryer (perfektiv).

(more…)

Read Full Post »

Përemrat gjithë, tërë, në formën e tyre të emërzuar i gjithi, i tëri përmbushin funksione që nuk janë përshkruar mirë deri më sot.

(more…)

Read Full Post »