Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘mohimi me jo’

Ndërtimi i tipit:

Jo inxhinier nuk ishte, por as diplomën e të mesmes nuk e kishte marrë.

Është, në thelb, një mohim i shkallëzuar rritës (nuk ishte inxhinier + nuk e kishte diplomën e të mesmes; këtu mospasja e diplomës së të mesmes e rëndon edhe më shumë situatën).

(more…)

Read Full Post »

Duke krahasuar mes tyre thëniet:

Nuk kisha ndonjë gjë për të shtuar.
Jo se kisha ndonjë gjë për të shtuar.

Vërej se mohimi i drejtpërdrejtë me nuk është i vetëmjaftueshëm dhe i përmbyllur (edhe më i tillë është nuk kam ndonjë gjë për të shtuar).

(more…)

Read Full Post »

Vërej se shumë vetë rreth meje (mes tyre edhe unë) priren ta shqiptojnë fjalën jo me një mbylltore glotale të pazëshme në fund: joʔ (simboli ʔ shenjon tingullin përkatës).

(more…)

Read Full Post »