Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2015

Crash Blossom

Në anglishte kanë një term për këta tituj gazetash që ftojnë për gjithfarë interpretimesh absurde: crash blossoms.

(more…)

Read Full Post »

Ka kohë që Bujar Kapexhiu boton në MAPO karikatura me ngjyrim të fortë politik (rubrika NGËRÇ).

Më tërhoqi vëmendjen teksti në karikaturën e fundit:

(more…)

Read Full Post »

Bërrnut

Fjalën bë(r)rnút e dëgjon akoma në ligjërimin bisedor të Tiranës dhe gjetiu në Shqipëri, me kuptimin “shumë keq” – p.sh. “kushtet ishin bërrnut”, “kam qenë bërrnut kohët e fundit nga humori”, “e ka biografinë bërrnut”, “Vlora ishte bërrnut për femra”, “spitalet në Shqipëri janë bërrnut”, etj. (shembuj të nxjerrë nga Interneti).

(more…)

Read Full Post »