Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘përemri gjithë’

Përsëri një ndërtim i shqipes së folur, që nuk po e gjej të përshkruar mirë në gramatikat:

Tek sheshi ishin mbledhur gjithë ata njerëz.
Ku i gjete gjithë këto pará?
Gjynah, si vdiq gjithë ai njeri!
Je edhe gjithë ky gomar!
Ç’është gjithë kjo zhurmë?

(more…)

Read Full Post »

Përemrat gjithë, tërë, në formën e tyre të emërzuar i gjithi, i tëri përmbushin funksione që nuk janë përshkruar mirë deri më sot.

(more…)

Read Full Post »