Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2012

Kush përkthen materiale të ndërfaqes së përdoruesit nga anglishtja, do ta ketë vënë re menjëherë sa më e ndjeshme ndaj kontekstit është shqipja.

[Për të tjerët, po vërej se sot aplikacionet ndihmëse për përkthyesit i ndajnë tekstet në segmente, si rregull në fjali, të cilat i jepen pastaj përkthyesit një pas një, por jo doemos në radhën me të cilën do të dalin në ekran, p.sh. në një dialog.]

(more…)

Read Full Post »

Sot, tek po kaloja në trotuar përbri një dyqani manikyrist, më tërhoqi vëmendjen një tabelë e varur në xhamin që shihte nga rruga: RESTROOM FOR CUSTOMER ONLY.

Në sipërfaqe, duket sikur kemi të bëjmë me një gabim të zakonshëm, meqë autori i tekstit do të ketë harruar t’ia shtojë s-në e shumësit fjalës customer.

Mirëpo kjo hamendje sikur nuk i qëndron analizës më të thellë.

(more…)

Read Full Post »