Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘rimarrja’

Përsëritja dhe identiteti dalin shpesh si forma të ndryshme të së njëjtës marrëdhënie kuptimore.

(more…)

Read Full Post »

Një shembull përdorimi i ndajfoljes pyetëse si, që nuk më rezulton i përshkruar në gramatikat:

(more…)

Read Full Post »