Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘fjalitë kundërshtore’

Ndërtimet me fjali të varura, të tipit:

(a) Në vend që të shkoja në zyrë, e kalova ditën në park.

Krahasojnë zakonisht dy veprime ose ngjarje, të cilat e përjashtojnë njëra-tjetrën; dhe nga të cilat njëra ka ndodhur/po ndodh/do të ndodhë etj. (ngjarja zëvendësuese) ndërsa tjetra jo (ngjarja e zëvendësuar).

(more…)

Read Full Post »

Një një skeç të vjetër të estradës së Shkodrës, një instruktor profesional udhëzon një shitëse të re si t’u përgjigjet klientëve.

(more…)

Read Full Post »