Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2011

Nuk besoj të jem i vetmi që të jem ngacmuar nga ngjashmëria formale mes anglishtes random dhe shqipes rëndom (si mbiemër: i rëndomtë), edhe pse mbiemri anglisht ka kuptimin “i rastësishëm”, “i paqëllimtë”, etj., ndërsa shqipja rëndom do të thotë “zakonisht, pothuajse gjithnjë”, që këtej edhe i rëndomtë, që do të thotë “i zakonshëm”.

Paradoksalisht, asociacionin e rëndom të shqipes me random të anglishtes e përforcon edhe kundërvënia logjike në kuptimin e fjalëve.

(more…)

Read Full Post »

Gjëra të çuditshme i ndodhin shqipes; të tilla që edhe deskriptivisti më liberal detyrohet të dorëzohet dhe të thotë: nuk shkoj dot më tutje.

Të marrim, bie fjala, rendin e fjalëve në fjali. Shqipja nuk e ka këtë aq të shtangët sa gjuhë të tjera analitike, meqë nuk ka nevojë, stricto sensu, ta përdorë rendin e fjalëve për të shprehur funksionet gramatikore (si anglishtja, që e dallon kryefjalën nga kundrina nëpërmjet pozicionit, përkatësisht majtas ose djathtas kallzuesit).

(more…)

Read Full Post »