Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘folja them’

Një ndërtim me foljen them si folje modale të qëllimit të pavendosur, të ndjekur nga lidhorja:

Themi të shkojmë në kinema sonte.
Them të pres edhe një muaj, pastaj t’i shkruaj.
Them t’i kërkoj takim ministrit.
Them të aplikoj për një grant këtë vit.
Thashë t’i kërkoja Halimit të ma rregullonte derën.
Them ta marr edhe nipçen me vete.

(more…)

Read Full Post »

Folja them, në ndërtime të llojit them se, përdoret shpesh për të shprehur jo aq diçka që ‘thuhet’, sesa diçka që ‘mendohet’.

(more…)

Read Full Post »

Dy foljet kryesore që i referohen ligjërimit, flas dhe them, kanë në thelb të njëjtin kuptim, por e shprehin në mënyra të ndryshme.

(more…)

Read Full Post »

Folja them, në formën e vetës së dytë njëjës të së tashmes së dëftores (thua), përdoret në fjalitë pyetëse të cilat shprehin dyshim ose pasiguri:

(more…)

Read Full Post »