Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘foljet kalimtare’

Në shqipe folja mësoj përdoret si kalimtare e thjeshtë me kuptimin “nxë” (angl. learn, fr. apprendre), jokalimtare (me të njëjtin kuptim) dhe si kauzative me kuptimin “edukoj, stërvit” (angl. teach, fr. enseigner). Në të dy rastet e fundit, objekti i të mësuarit, ose çfarë mësohet, del si kundrinë e drejtë.

(more…)

Read Full Post »

Kur foljet kalimtare përdoren në ndërtime pa kundrina të drejta, ky quhet ndonjëherë përdorim absolut.

Të krahasohet:

Çfarë po bën? Po lexoj gazetën.

Çfarë po bën? Po lexoj.

Përdorimi i dytë është absolut; vetëkuptohet se folësi është duke lexuar diçka, por kjo diçka nuk specifikohet më tej, sepse gjykohet si e parëndësishme në raport me veprimin vetë.

(more…)

Read Full Post »