Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2015

Si frëngjishtja dhe gjuhë të tjera, shqipja e përdor vetën e dytë shumës – në folje dhe në përemra – për të shënjuar politesën ose mirësjelljen.

(more…)

Read Full Post »

Një tabelë që më kujtohet tani nga Shqipëria e fëmijërisë sime, e ekspozuar te kryqëzimet midis një rruge çfarëdo dhe hekurudhës:

RREZIK TRENI! NDAL, SIGUROHU, KALO!

(more…)

Read Full Post »