Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2010

Ndërtimi i tipit:

Jo inxhinier nuk ishte, por as diplomën e të mesmes nuk e kishte marrë.

Është, në thelb, një mohim i shkallëzuar rritës (nuk ishte inxhinier + nuk e kishte diplomën e të mesmes; këtu mospasja e diplomës së të mesmes e rëndon edhe më shumë situatën).

(more…)

Read Full Post »

Duke krahasuar mes tyre thëniet:

Nuk kisha ndonjë gjë për të shtuar.
Jo se kisha ndonjë gjë për të shtuar.

Vërej se mohimi i drejtpërdrejtë me nuk është i vetëmjaftueshëm dhe i përmbyllur (edhe më i tillë është nuk kam ndonjë gjë për të shtuar).

(more…)

Read Full Post »

Të krahasohen thëniet e mëposhtme:

Ritmet e prodhimit po rriten
Ritmet e prodhimit janë duke u rritur
Ritmet e prodhimit po vijnë duke u rritur

Ç’dallim ka midis ndërtimit po rriten, ndërtimit janë duke u rritur dhe ndërtimit po vijnë duke u rritur?

(more…)

Read Full Post »

Për të shprehur progresin e një ndodhie ose veprimi, shqipja e folur përdor rëndom ndërtimin krahasor të tipit: sa vete dhe/e + folja përkatëse.

Si i ke zogjtë, e pyetën korbin.
Zogjtë? Sa vete dhe nxihen, tha.

(more…)

Read Full Post »

Ndërtimet pse s’thua (ti)/ pse s’thoni përdoren për të shprehur modalitetin habitor, krahas mënyrës përkatëse të foljes.

Agimi: Sapo më erdhi emërimi për ambasador në Kongo.
Bekimi: Po t’i qenke për t’u uruar, pse s’thua!

Dili: Mbrëmë fitova dy mijë dollarë në poker.
Shyqi: Po ne u dashka të mblidhemi ta festojmë, pse s’thua!

Paradoksalisht, pseudo-pyetja “pse s’thua” i bëhet dikujt që sapo ka thënë.

Ndërtime të tilla përdoren rëndom në kontekste ironike:

Djali: Nuk e mora dot provimin.
Babai: Ashtu? Prapë u rrëzove? Pse s’thua, na paske nderuar!

Pse s’thua mund të zërë vend në krye, në fund, ose në mes të thënies.

Read Full Post »

Disa vërejtje për një kategori thëniesh të paraprira nga pjesëzat e kombinuara jo po.

Këto thënie të shqipes së folur duhen analizuar në kontekst të gjerë:

Babai: Nesër do të pastrosh oborrin me mua.
Djali: Po pse nesër, o ba!
Babai: Jo po (do) të të pyes ty (se kur)!

(more…)

Read Full Post »

Ndërtimet me fjali të varura, të tipit:

(a) Në vend që të shkoja në zyrë, e kalova ditën në park.

Krahasojnë zakonisht dy veprime ose ngjarje, të cilat e përjashtojnë njëra-tjetrën; dhe nga të cilat njëra ka ndodhur/po ndodh/do të ndodhë etj. (ngjarja zëvendësuese) ndërsa tjetra jo (ngjarja e zëvendësuar).

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »