Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2014

Në çdo gramatikë të shqipes lexon se mbiemrat, si rregull, e formojnë sipëroren absolute me paravendosjen e ndajfoljes shumë:

vajzë e mirë -> vajzë shumë e mirë

Ose paravendosjen e një modifikuesi tjetër të ngjashëm (tejet, tepër, jashtëzakonisht, bukur, më se, habitshëm, llahtarisht, etj.)

(more…)

Read Full Post »