Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ndajfolja si’

Një përdorim i posaçëm i ndajfoljes pyetëse si në kontekste metagjuhësore, ose atje ku folësi konstaton ose hiqet se konstaton keqfunksionim ose çrregullim të komunikimit.

(more…)

Read Full Post »

Përsëritja në funksion kontrastues ndeshet shpesh në shqipen e folur.

(more…)

Read Full Post »

Një shembull përdorimi i ndajfoljes pyetëse si, që nuk më rezulton i përshkruar në gramatikat:

(more…)

Read Full Post »