Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘funksioni zbutës’

Një tjetër pjesëz e shqipes me prejardhje ndajfoljore që meriton të analizohet më mirë: njëherë.

(more…)

Read Full Post »

Një formulë meta-ligjërimore zbutëse, që mund t’i paraprijë një pyetjeje, duke i shërbyer si hyrje:

(more…)

Read Full Post »

Të vegjëlve shpesh u thuhet që t’i shoqërojnë kërkesat me “të lutem/ju lutem”.

(more…)

Read Full Post »

Më poshtë po them dy fjalë për një përdorim të pjesëzës po në fjalitë pyetëse, të cilit nuk i është kushtuar shumë vëmendje në gramatikat.

(more…)

Read Full Post »