Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pjesëza se’

Përemrat e tipit sekush, sekur, sesi, seku etj. njihen dhe janë përshkruar si alternativa të përemrave të tipit dikush, dikur, diku, disi.

Nuk më rezulton të jetë përshkruar një ndërtim i afërt me atë që ka çuar në përngjitjet e mësipërme, por ku përngjitja nuk ka ndodhur dot për arsye sintaksore.

(more…)

Read Full Post »